CEFNOGWCH EIN

Hymgyrchoedd

Rhowch gorau i fod yn dawel, dechreuwch sgwrsio, ac ysgogwch newid!

Dewch i Drafod

Ymwybyddiaeth o’r Menopos

Mae’n daith y bydd pob menyw yn ei dilyn, ond eto mae stigma a chamddealltwriaeth ynghlwm â hi. Mae ein hymgyrch yn ceisio newid hynny.

Rydym yma i ddarparu gwybodaeth, cymorth a llwyfan ar gyfer rhannu profiadau.

Nid yw’r menopos yn gyfnod biolegol yn unig; mae’n newid cymdeithasol sy’n effeithio ar fywydau menywod mewn gwahanol ffyrdd.

O gyfnodau o orboethi i amrywiadau mewn hwyliau i sgyrsiau ehangach am iechyd menywod, ein nod yw taflu golau ar y broses naturiol hon a grymuso menywod gyda’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i ymdrin â hi yn hyderus. Rydym wedi cynhyrchu taflen y gallwch ei hargraffu a’i defnyddio yn eich gweithle. 

Edrychwch ar wefan Unite i gael adnoddau defnyddiol am y menopos.

Mae WULF Unite yn gweithio’n agos gyda’r Tîm Menopos i gynnal gweithdai ledled Cymru. 

Mae Cymdeithas Menopos Prydain yn cynnig cymorth a chefnogaeth ragorol. 

Cyrraedd Gartref yn Ddiogel

Dylai’r byd fod yn lle diogel i bawb, ac mae hynny’n cynnwys menywod.

O fannau cyhoeddus i weithleoedd, cartrefi i lwyfannau ar-lein, mae ein hymgyrch yn cynrychioli byd lle y gall menywod fyw, gweithio a ffynnu heb ofn.

Rydym yma i herio syniadau niweidiol, hyrwyddo addysg am ganiatâd a ffiniau, a dadlau dros newidiadau i bolisïau ac ymagweddau.

Drwy godi ein lleisiau, rhannu storïau, a sefyll ynghyd, credwn y gallwn greu amgylcheddau mwy diogel lle y gall menywod wireddu eu potensial yn llawn.

I gael rhagor o wybodaeth am hyn ac ymgyrchoedd eraill Unite, ewch i dudalen ymgyrchoedd Unite yr Undeb. 

 

 

GWNEWCH DWRW

A helpwch i ysgogi newid gwirioneddol, cadarnhaol!