CYSYLLTU

Cysylltwch â ni

Mae’r daith yn dechrau yma!

Cysylltwch â ni i ofyn am y cymorth sydd ar gael i unigolion

Mae gennym oll amcanion gwahanol mewn bywyd, y bydd yn rhaid i ni eu newid neu eu haddasu o bosibl yn ystod cyfnodau gwahanol yn ein bywydau. P’un a yw’n ymwneud â dod o hyd i’ch ffordd yn ôl i’r gwaith, ymdrin â newidiadau fel diswyddiad neu symud ymlaen yn eich gyrfa, rydym yma i helpu.

Gan ddibynnu ar gyllid a chyllidebau, mae’n bosibl y byddwn hefyd yn gallu ariannu’ch dysgu yn rhannol gyda bwrsariaeth ddysgu fach.

I’ch cynorthwyo i gael yr atebion sydd eu hangen arnoch cyn gynted â phosibl, byddai’n ein helpu ni pe gallech anfon crynodeb byr o’r math o gymorth rydych yn chwilio amdano mewn e-bost ynghyd â rhif ffôn symudol a’r amser gorau i ni eich galw i gael sgwrs iawn.

E-bost:  learnwithunite.wulf@unitetheunion.org

Cysylltwch â ni i ganfod sut y gallwch gefnogi eich cyflogeion

Gall cefnogi cyflogeion gyda hyfforddiant arwain at amrywiaeth o fuddion i gyflogwyr. Gall y rhain gynnwys…

  • effeithlonrwydd a chynhyrchiant gwell,
  • gostyngiad mewn trosiant staff
  • cyfraddau absenoldeb is

I’n cynorthwyo i ddeall eich anghenion fel cyflogwr yn well, byddai’n helpu pe byddech yn gallu dweud ychydig wrthym am eich busnes a’r anghenion hyfforddi rydych wedi’u nodi ar gyfer eich cyflogeion. Yna, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu cyfarfod (naill ai ar-lein neu wyneb yn wyneb) i drafod pa ffordd yw’r un orau i ni gefnogi eich gweithwyr.

E-bost:  learnwithunite.wulf@unitetheunion.org

Dechreuwch sgwrs!!